Od teď v bezpečí!

O nás

Pár slov na úvod

SBS Zero, s.r.o. je česká soukromá firma, zabývající se od r. 1997 komerční bezpečností, zaměřenou na ochranu majetku a osob. Na českém trhu zaujímá jedno z pevných míst, jak odborně, tak rozsahem poskytovaných služeb. Má velmi blízko k potřebám svých zákazníků, jejich potřeby nejen identifikuje, ale i naplňuje. Firma je výrazná svým pojetím strukturace informací i chápáním jejich důležitosti v čase a formě, způsobem svých služeb i snahou úzké spolupráce se svými zákazníky.

Vývoj firmy probíhá bez výkyvů. Konkurenční výhodou je její vnitřní harmonie a sladění intelektuálních a materiálních možností, značný tvůrčí potenciál a energie, efektivní ekonomické chování a každodenní operativní řízení. Strategické cíle jsou sice ambiciózní, ale reálné.

Odborný vývoj firmy

Od vybraných monotematických akcí k ucelené nabídce a formování profesního a manažerského vzdělávání na zvýšení know-how. Spoluprací s vybranými odbornými firmami jsme kvalitní poznatkovou základnou. Cit a značné nároky při výběru spolupracovníků pro kvalitní poskytnutí služeb jsou našim klientům a veřejnosti známi.

Struktura a rozsah poskytovaných služeb

Strukturovaný informační, poradenský a výkonný servis pro všechny typy klientů.